dimarts, 23 d’octubre de 2018

Reading Club a la biblioteca de Tortosa

Reading Club, a càrrec de Lydmila Futa. Dimecres 24 d'octubre, a les 19 h, a la biblioteca de Tortosa.


Abans d'Imprimir aquest email pensa bé si és realment necessari. Antes de imprimir este email piense bien si es realmente necesario. Before printing this email, assess if it is really needed.

AVÍS LEGAL

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran al fitxer de titularitat municipal "Gestió de serveis municipals", la finalitat del qual és gestionar la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre
document d'identitat, a l'Ajuntament de Tortosa, plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa.

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada